ANKET
 
Belediyemizin çalışmalarını beğeniyor musunuz?
Oylamaya Katıl
 
HAVA DURUMU
 
BAYRAMÖREN
26°C / 14°C
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
 
PİYASALAR
 
  IMKB 94541
  USD 4,7355
  EURO 5,5009
  ALTIN 194,542
 
İSTATİSTİKLER
 
 Aktif Kullanıcı:  32 Kişi
 Bugün Gelen:  66 Kişi
 Genel Toplam:  321512 Kişi
 
HİZMETLERİMİZ
 

EMLAK VERGİSİ

Emlak Vergisi Mükellefi Kimdir?
Bina Vergisinin mükellefleri, binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenlerdir.
Bir binaya müşterek mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. İştirak halinde mülkiyette malikler vergiden müteselsilen en sorumlu olurlar. ( 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu Madde 3)

Beyanname Verme Süresi: Beyanname taşınılmazın satın alındığı (yada değişikliğin olduğu) bütçe yılı sonuna kadar verebilir. Ancak değişiklik (satın alma tarihi) yılın son üç ayı içerisinde olmuşsa, (Ekim, Kasım, Aralık) bu tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde verilir.
Yeni inşa edilen binalara ait beyannameler, inşaatın sona erdiği veya inşaatın sona ermesinden evvel kısmen kullanılmaya başlanmış ise her kısmın kullanılmasına başlandığı bütçe yılı içerisinde verilir. (1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu Madde: 23)

Vergi Matrahı ve Oranlar

Vergi Matrahı:
Bina, arazi ve İşyerlerinin kanun hükümlerine göre tespit olunan vergi değeridir.
Oranlar:
Emlak vergisinde
— Meskenler binde 1
— İşyerleri binde 2
— Arsa binde 3
— Arazi vergisi binde 1

Ödeme miktarı:
Bir önceki yıl vergi matrahı üzerinden, Her yıl Maliye Bakanlığınca açıklanan yeniden değerleme oranını kadar hesaplanır.

Ödeme süresi:
Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 2 taksitte ödenebilir. Vergiler mali yılın mayıs ve kasım aylarında ödenir.

Ceza:
Ödeme süresinde ödenmeyen vergiler için Maliye Bakanlığınca tespit edilen oran üzerinden gecikme zammına alınır.

İstenen Belgeler
Tapu
Kimlik fotokopisi
İntikaller için veraset ilamı sureti
Bir başka şahsın beyanını vermek için vekaletname sureti yanımızda bulunmalıdır.
Damga pulu
Emeklilere ait işlemler
Türkiye sınırları içinde tek meskeni olup, gelirleri kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları (SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur vb.) aylıklardan ibaret bulunan hisseli veya tek meskene sahip emekli olanlar,
Kendi üzerine kayıtlı meskeni olmayan emeklilerin tek meskeni olan eşleri,
Tek meskene, tam veya hisse ile sahip olan şehitlerin dul ve yetimleri ile gazilere,
Emekli formunun doldurularak emekli kimlik suretinin belediyemize ibraz edilmesi gereklidir.

Genel beyan dönemlerinde beyanname vermeleri gereklidir.
Bakanlar Kurulu kararı ile her yıl yayınlanan oran uygulanır.

EMLAK VERGİSİ TAKVİMİ

1.Taksit
1 Mart 2005 – 30 Mayıs 2005 tarihleri arasında ödenecektir.

2.Taksit
1 Haziran 2005 – 30 Kasım 2005 tarihleri arasında ödenecektir.

İNŞAAT RUHSATI
Belediye sınırları içinde inşaat ruhsatı almadan bina yapılamaz. Ruhsatsız bina yapılırsa Belediye Encümeni Kararı ile 2001 yılı için 466.247.340 -TL ile 23.312.367.000 -TL arasında mal sahibe ile müteahhidine, bunun 1/5´i kadar da fenni sorumlusuna ceza yazılmaktadır. Ayrıca ruhsatsız yapılan binaya ruhsat alınmazsa veya ruhsat alamayacak durumdaysa binanın yıkımına karar verilmektedir.

İnşaat ruhsatı alabilmek için talep sahibi aşağıdaki belgeler ile birlikte belediyeye başvuracak. Belediye İmar Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonunda ruhsat alması için herhangi bir eksiklik görülmezse aşağıda örneği görülen YAPI RUHSATI eksiksiz olarak doldurularak talep sahibine verilecektir. Yapı Ruhsatını alan talep sahibi inşaata 2 yıl içinde başlayabilir.

2 yıl içinde inşaata başlamazsa veya 2 yıl içinde inşaata başlanmasına rağmen 5 yıl içinde inşaat, ruhsatına uygun olarak bitirilmezse ruhsat hükümsüz olur. Bu durumda ruhsat yenilenmediği taktirde inşaata izin verilmez, ayrıca kısmen yapılan kısımlar için ruhsatsız inşaat işlemi yapılır.

İnşaat Ruhsat Talebi İçin İstenen Belgeler
• Ruhsat talep dilekçesi
• Tapu sureti
• Mal sahiplerinin vekaletnamesi ( Gerekli ise )
• Aplikasyon Krokisi
• Çap
• İmar Durumu
• İmar durumuna göre onaylı vaziyet planı ( Gerekli ise )
• İmar durumuna göre proje öncesi istikamet ( Gerekli ise )
• İnşaat Mühendisinin statik hesaplarına esas teşkil edecek jeoteknik zemin etüt raporu
• Deprem Yönetmelik şartlarına uygun olarak projelerin işin başından sonuna kadar yerinde tatbik edileceğine dair noterden fenni mesullük taahhütnamesi ( mimar veya İnşaat mühendisinden )
• Diğer 4 mühendisin ilgili odasından fenni mesullük taahhütnamesi(TUS) ve ( Mimar veya İnşaat Müh., Elektrik Müh. Ve makine mühendisinin kendi projeleriyle ilgili taahhütnameleri )
• 5 Takım Mimari Proje
• 5 Takım Statik proje
• 4 Takım Elektrik Projesi
• 4 Takım Sıhhi tesisat Projes


Önceki Sayfaya Dön
 
Anasayfaya Dön
bayramoren@bayramoren.bel.tr 2018 © Bayramören Belediyesi - Her hakkı saklıdır.